Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 26 Current »

Modul Vážne lístky slúži na evidenciu ručného i automatického váženia a vedenia vážnych lístkov. Pomáha pri zápise príchodovej a odchodovej hmotnosti, automatického dopočítania rozdielu a synchronizácii so skladmi 

Obsah

Nastavenie

Pri prvom spustení Vás program odkáže na Nastavenie parametrov Váženia. 

Umožniť váženie / zadávanie hmotnosti

Tu si nastavíte, odkiaľ je možné vážiť. Pri zakúpenom module Vážne lístky je zvolená možnosť na vážnych lístkoch na pevno. 

Konfigurácia

Tu si nastavíte varianty váženia. Pomocou tlačidla Nový vytvoríte novú konfiguráciu. Pomocou tlačidiel Upraviť a Zmazať vybrané konfigurácie editujete, resp. zmažete. 

Vo formulári konfigurácie nastavíte: 

Predvolené nastavenie

Nastavíte predvolené nastavenie. Používa sa v prípade, ak nie je vybrané vážne miesto alebo sklad so svojimi špecifickými konfiguráciami

Pre vybraný sklad

Špecifická konfigurácia pre vybraný sklad 

Pre vybrané miesto

Špecifická konfigurácia pre vybrané miesto

Príchod / Odchod

Tu si zvolíte, ak chcete vážiť pomocou príchodu a odchodu vozidla. To znamená, že Vám program následne konečnú hmotnosť spočíta.  Zaškrtávacím políčkom Umožniť ručné zadávanie dovolíte užívateľovi, aby zapísal výslednú hodnotu ručne. Pri ručnom zadávaní je nutné mať nastavenú jednotku. 

Priame váženie položiek

Tu si zvolíte, ak chcete vážiť priamym vážením, teda jednorazová hmotnosť je zároveň konečná. Zaškrtávacím políčkom  Umožniť ručné zadávánie dovolíte užívateľovi, aby zapísal výslednú hodnotu ručne. Pri ručnom zadávaní je nutné mať nastavenú jednotku.

Detail konfirgurácie

Detail konfigurácie je zhrnutím vyššie vybranej konfigurácie a je needitovateľné. 


Nastavenie parametrov váženia

Konfigurácia váženia a zadávania hmotnosti

Miesta váženia

Prehľad Miesta váženia zobrazujú všetky miesta, kde sa váži. Napríklad každú váhu.

Tu si vyberiete miesto váženia a spojíte ho s prevádzkarňou. Pomocou tlačidla Nový vytvoríte nové miesto váženia.

Kód

Vaše interné označenie

Názov

Interný názov

Prevádzkovateľ

Vyberte z číselníka prevádzkovateľov 

Formát čísla vážných lístkov

Môžete si zvoliť ľubovoľnú formu číselného radu vážnych lístkov a to vrátane oddeľovača a počtu čísel za oddeľovačom, ktoré sa automaticky predvypĺňajú nulami. 

Prepojenie so skladom


Potom vám program ponúkne možnosť pripojiť vážne miesto k skladu. Tým vám umožní následný prevod (generovanie) dát z váhy do skladových pohybov a zároveň prepojí so skladovými položkami. Zvoľte možnosť Áno a vyberte z číselníka skladu vybrané prevádzkarne.

Pokiaľ nepotrebujete dané miesto prepojiť so skladom, zvoľte možnosť Nie a pracujte s modulom Vážne lístky ďalej bez prenášania dát a skladových položiek. 

Pripojiť sklad neskôr alebo editovať existujúce sklady je možné pomocou tlačidla Spravovať sklady v dolnej časti prehľadu. 

 


Prehľad Miest váženia 


Formuláre nového/editovaného miesta váženia 

 

 

Vážne lístky

Prehľad Vážne lístky zobrazuje a umožnuje evidenciu vážnych lístkov a ďalej prevod do skladového miesta. 

Tlačidlom Nový vytvoríte nový Vážny lístok. 

Tlačidlami Príjem, Výdaj alebo Externý vyberiete druh váženia

Dátum a čas je systémom predvyplnený, EČV napíšte ručne alebo vyberte z číselníka, Vážneho vyplňte ručne alebo vyberte z číselníka, Číslo je predvyplnené a pokračuje ďalej v rade, 
Partnera vyberte z číselníka, Vodiča vyplňte ručne alebo vyberte z číselníka.

Príchod vyplňte ručne alebo stlačte tlačidlo  , ktoré zapíše hmotnosť z váhy. Odchod nemusíte vyplňovať hneď, môžete ho uložiť a vyplniť neskôr. 

Ak použijete tlačidlo váhy, hneď vedľa sa zobrazí nové tlačidlo Informácia o vážení  , ktoré vám zobrazí podrobné hlásenie z alibi pamäte o konkrétnom vážení. To si môžete prečítať ihneď alebo napríklad na doklade skladového pohybu po uložení záznamu. 

Položku vyberte z číselníka alebo vyplňte ručne. 

Sklad sa predvyplní automaticky podľa zvoleného skladu v prehľade Vážnych lístkov, je možné ho však zmeniť. 

Môžete si dopísať aj vlastnú Poznámku. 

Tlačidlom Uložiť a zavrieť dáta uložíte

Tlač

Tlačidlom Tlač môžete vytlačiť vybraný vážny lístok alebo zoznam všetkých záznamov. 

Záložky Vážny lístok a Uskutočnené váženie

V spodnej časti prehľadov vážnych lístkov je zobrazený detailný prehľad o vybranom vážení. Pokiaľ podrobnosti nevidíte, kliknite na spodnú lištu s modrou šípkou  s upozornením Detail vážneho lístka - Kliknite pre zobrazenie. Na skrytie slúži tá istá lišta so šípkou  Detail vážného lístka - Kliknite pre skrytie.

Vážny lístok

Zobrazuje totožné údaje z formulára pre založenie nového záznamu. 

Uskutočnené váženie

 Zobrazuje podrobnejšie informácie o konkrétnom vážení (napr. príchod aj odchod) s vlastnými identifikačnými údajmi.

Prehľad vážne lístky 

 
Formulár nového váženia


Informácia o váženiu

Vytvorenie skladového dokladu

Program umožňuje po uložení záznamu z váženia vytvorenie skladových pohybov na základe príjmu alebo výdaja 

Pre vytvorenie takého pohybu stačí mať vybraný záznam na Vážnom lístku a stlačiť tlačidlo Vytvoriť skladový doklad. 

Otvorí sa okno Generovanie skladového dokladu, v ktorom je možné zmeniť skladovú položku . Po potvrdení tlačidlom  Potvrdiť údaje a vytvoriť skladový doklad sa dáta prenesú do požadovaného prehľadu podľa príjmu alebo výdaja.

Ďalej sa otvorí okno Skladový doklad, ktorý ďalej doplníte podľa vlastných potrieb Príjem alebo Výdaj, prípadne Výkup a Predaj, podľa typu skladovej položky.

Zmena číselné rady

Ak zmeníte číselný rad v čase, keď už máte vystavené vybrané doklady, program Vám pri editácii vybraného dokladu ponúkne zmenu na aktuálny rad pomocou tlačidla výkričníka . Táto zmena nie je povinná.

 

 

  • No labels