Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Umožniť váženie / zadávanie hmotnosti

Tu si nastavíte, odkiaľ je možné vážiť. Pri zakúpenom module Vážne lístky je zvolená možnosť na vážnych lístkoch na pevno. 

Konfigurácia

Tu si nastavíte varianty váženia. Pomocou tlačidla Nový vytvoríte novú konfiguráciu. Pomocou tlačidiel Upraviť a Zmazať vybrané konfigurácie editujete, resp. zmažete. 

Vo formulári konfigurácie nastavíte: 

Predvolené nastavenie

Nastavíte predvolené nastavenie. Používa sa v prípade, ak nie je vybrané vážne miesto alebo sklad so svojimi špecifickými konfiguráciami

Pre vybraný sklad

Špecifická konfigurácia pre vybraný sklad 

Pre vybrané miesto

Špecifická konfigurácia pre vybrané miesto

Príchod / Odchod

Tu si zvolíte, ak chcete vážiť pomocou príchodu a odchodu vozidla. To znamená, že Vám program následne konečnú hmotnosť spočíta.  Zaškrtávacím políčkom Umožniť ručné zadávanie dovolíte užívateľovi, aby zapísal výslednú hodnotu ručne. Pri ručnom zadávaní je nutné mať nastavenú jednotku. 

Priame váženie položiek

Tu si zvolíte, ak chcete vážiť priamym vážením, teda jednorazová hmotnosť je zároveň konečná. Zaškrtávacím políčkom  Umožniť ručné zadávánie dovolíte užívateľovi, aby zapísal výslednú hodnotu ručne. Pri ručnom zadávaní je nutné mať nastavenú jednotku.

Detail konfirgurácie

Detail konfigurácie je zhrnutím vyššie vybranej konfigurácie a je needitovateľné. 


Nastavenie parametrov váženia

Konfigurácia váženia a zadávania hmotnosti

  • No labels