Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Základní informace

V této sekci jsou popsána jednotlivá rozšíření programu SKLAD Odpadů 8, která je možné si objednat. Jedná se o speciální funkce například pro přenos dat z nebo do externích SW (účetnictví) nebo úpravu základní funkcionality na míru.

  • No labels