Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Subjekt s IČO (s výjimkou obcí) (F)

Firma nebo podnikající fyzická osoby s přiděleným českým IČO. Subjekt s IČO může být evidentem i partnerem. Také musí mít přidělený jeden z následujících identifikátorů:

  • Oprávněná osoba - Identifikační číslo zařízení (IČZ), ve formátu CZ + písmeno kraje + pět číslic
  • Obchodník - Identifikační číslo obchodníka (IČOB), ve formátu CO + písmeno kraje + pět číslic
  • Sklad u původce - Identifikační číslo skladu (IČS), ve formátu CS + písmeno kraje + pět číslic
  • Provozovna dle živnostenského oprávnění - Identifikační číslo provozovny (IČP), ve formátu 10 + osm číslic

Není-li přidělený žádný identifikátor (např. lékaři, zemědělci či úřady), použije se Interní identifikační číslo provozovny (Interní IČP), které si sami určíte. Má to ale několik podmínek, např. to nesmí být řetězec nul, nesmí obsahovat diakritiku a nesmí mít podobu výše vypsaných identifikátorů. Obvykle se použije IČO na konci rozšířené například o nula jedna. Pokud se jedná o nakládání s odpady mimo provozovnu, pak vyberete variantu Činnost na území v členění dle obce s rozšířenou působností. Tento typ subjektu používají například stavební firmy.

Všechny přidělené identifikátory naleznete v online registrech nebo v modulu RES. Více o identifikátorech se dozvíte na stránce Používání identifikátorů v IS ENVITA.

Videonávod 

Občan (O)

Fyzická nepodnikající osoba, figurující pouze jako partner. Pokud jsou od něj přebírány legislativou vyjmenované druhy odpadů, pak musí mít vyplněn navíc i průkaz totožnosti. Například ve sběrnách kovů či při příjmu autovraků.

Občané obce (B)

Sdružení subjektů typu Občan ze stejné ZÚJ, figurující pouze jako partner. Používají se na dávce odpadu, kdy není potřeba identifikovat osobu. Tento typ subjektu se vyskytuje v ročním hlášení odesílaném do ISPOP místo typu Občan.

Obec (M)

Městský či obecní subjekt s přiděleným IČO. Může být evidentem i partnerem. Specifikem subjektu typu obec je evidence produkce komunálního odpadu od svých obyvatel. Zároveň musí v ročním hlášení do ISPOP vyplňovat další údaje, které běžný subjekt s IČO nezadává.

Zahraniční subjekt (Z)

Subjekt sídlící mimo Českou republiku, který nenakládá s odpady na českém území, může tedy být pouze partnerem pro přeshraniční předání nebo převzetí odpadu. Do pole Kód doporučujeme vyplnit jeho daňové identifikační číslo přidělené v dané zemi. Pokud jej neznáte, můžete vytvořit vlastní identifikátor.

Subjekt bez IČO (X)

Zahraniční společnost, která produkuje na českém území odpady. Může být evidentem i partnerem. Povinností je zadat kód země na záložce sídlo. Je-li Subjekt bez IČO Vaším partnerem, doporučujeme zde napsat do pole Kód daňové identifikační číslo firmy přidělené v dané zemi. Pokud jej neznáte, můžete vytvořit vlastní identifikátor. Pokud jste zahraniční firma, která v České republice musí podat roční hlášení, protože zde produkujete nadlimitní množství odpadů, napíšete do této kolonky ISPOP ID přidělené při registraci do systému ISPOP.