Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Od verzie programu ENVITA (2.0.3) je Import a Export dát (1.0.1.0) spätne kompatibilný a je možné vykonávať Import dát zo starších verzií.

Podľa rôznych kombinácií čísla verzie v importnom .xml súbore a verzie Importu a Exportu dát v programe ENVITA môžu potom nastať situácie:

Import je zablokovaný

Ak sa číslo verzie v importnom .xml líši od aktuálnej verzie Importu a Exportu dát v programe ENVITA na jednej alebo oboch prvých pozíciách, nie je import možný.

Príklad: Rozdiel na 1. pozícii - import nie je možný:

 • Verzia Import a Export dát v ENVITA 2.0.1.0
 • Verzia importného .xml súboru 1.0.1.0

Príklad: Rozdiel na 2. pozícii - import nie je možný:

 • Verzia Import a Export dát v ENVITA 2.1.1.0
 • Verzia importného .xml súboru 2.0.1.0

Import je s upozornením

Ak sa číslo verzie v importnom .xml líši od aktuálnej verzie Importu a Exportu dát v programe ENVITA od 3. pozície, je zobrazené upozornenie, že súbor importu nie je v rovnakej verzii ako program, import je možné spustiť, a:

  • prebehne bez chyby/upozornenia
  • počas validácie alebo importu sa objaví chyba/upozornenie, a vtedy je potrebné upraviť XML (alebo dáta v ňom) podľa aktuálnej verzie.

Príklad: Import je možné spustiť - môže sa zobraziť chyba/upozornenie :

 • Verzia Import a Export dát v ENVITA 1.0.1.0
 • Verzia importného súboru 1.0.0.1

Import je bez upozornení

Ak sa číslo verzie v importnom .xml líši od aktuálnej verzie Importu a Exportu dát v programe ENVITA iba na 4. pozícii, validácia alebo import prebehne bez upozornenia.

Príklad:

 • Verzia Import a Export dát v ENVITA 1.0.1.2
 • Verzia importného súboru 1.0.1.0