Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduly pre import alebo export v programu ENVITA slúžia nielen k prenosu dát medzi samostatnými databázami ENVITA, ale umožňujú ľahšiu integráciu a komunikáciu s Vašimi ďalšími systémami.

Prenos odpadovej evidencie medzi programami ENVITA 

Importné a exportné moduly umožňujú vytvorenie komprimovaného súboru s dávkami odpadov z evidencie modulu Sklad a Obchod, alebo Odpady. Dátový súbor môžete importovať do Odpadov - súčasťou prenosu sú subjekty, karty a dávky.

Čo je možné exportovať:

  • evidenciu odpadov
  • evidenciu odpadov generovanú zo skladových pohybov

Kam se bude importovať:

  • evidencie odpadov

 

Import zo softvéru tretích strán

Importné moduly umožňujú importovať údaje z Vašich existujúcich systémov (softvér tretích strán). Nebudete tak napríklad musieť každého zákazníka evidovať manuálne vo všetkých Vašich systémoch. Pre správny prenos je nutné vytvárať súbor XML v definovanom  dátovom štandarde, ktorý je možné importovať do programu ENVITA.

Čo je možné importovať - zoznam partnerov (subjekty)

Dátový štandard k stiahnutiu - dátový štandard XSD

Čo je možné importovať - evidenciu odpadov

Dátový štandard k stiahnutiu - dátový štandard XSD

 

 

Export do softvéru tretích strán

Exportné moduly umožňujú dáta z programu ENVITA prenášať do softvéru tretích strán. Dáta z prehľadov získate vo formáte XLS alebo XML podľa nášho dátového štandardu. Dátový súbor je bežne potrebné pre import ďalej upravovať podľa potrieb cieľového softvéru. 

Čo je možné exportovať:

  • evidenciu odpadov
  • prevod skladových dokladov do účtovníctva PŘIPRAVUJEME

 

 

Dátový štandard k stiahnutiu

 

 

  • No labels