Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Po otvorení ENVITA ma privíta titulná strana aj hlavný panel v ENVITA, zaujala ma možnosť aj zálohy databázy.

Ako si viem jednoducho zálohovať databázu?

V hlavnom ovládacom paneli sme pridali možnosti rýchlej voľby pre zákazníkov, súčasťou je aj záloha hlavnej databázy pre lokálnu DB, po kliknutí na ikonku v hlavnom paneli Vám bude ponúknutá možnosť si zálohovať DB- je potrebné vybrať najprv databázu ISENVITA a potom roletkou aj IS ENVITA Files. Súbor zálohy je ideálne použiť externé zariadenie (USB,HD..) a nie úložisko počítača. Informácie nájdete aj v Databáza - nastavenie pripojenia, záloha.