Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po otvorení ENVITA ma privíta Titulná strana a aj okno s informáciou, že "Nie je nastavené zálohovanie databázy...". Zároveň sa ma aj pýta: "Chcete teraz prejsť do Nastavenia zálohovania?"

Čo s tým?

Od verzie 2.1.6 bola pridaná podpora automatickej zálohy databázy pri ukončení aplikácie. Aby toto automatické zálohovanie fungovalo, je potrebné nastaviť mu niekoľko málo parametrov.

Preto je pri spustení aplikácie užívateľ upozornený, že nie je nastavené správanie zálohovania databázy. Je upozorňovaný do tej doby, než v nastavení zvolí jednu z možností zálohovania. Možnosťou je aj nezálohovať, to je ale iba pre prípady, keď sa o zálohu databázy, alebo celého databázového servera stará Vaše IT oddelenie.

Nastavenie zálohovania môže vykonať v aplikácii iba užívateľ s právami administrátora.

Viac informácií k nastaveniam nájdete tu: Nastavenie \ Parametre programu \ Zálohovanie databázy

 Do verzie 2.1.6

Do verzie 2.1.6:

Ako si viem jednoducho zálohovať databázu?

V hlavnom ovládacom paneli sme pridali možnosti rýchlej voľby pre zákazníkov, súčasťou je aj záloha hlavnej databázy pre lokálnu DB, po kliknutí na ikonku v hlavnom paneli Vám bude ponúknutá možnosť si zálohovať DB- je potrebné vybrať najprv databázu ISENVITA a potom roletkou aj IS ENVITA Files. Súbor zálohy je ideálne použiť externé zariadenie (USB,HD..) a nie úložisko počítača. Informácie nájdete aj v Databáza - nastavenie pripojenia, záloha.