Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Viem Vám poslať napríklad aj celú databázu?

Pre verziu s Local DB

Áno samozrejme, pre servisné účely je niekedy potrebné nám doručiť Vašu databázu, preto v Hlavnom ovládacom paneli nájdete tiež ikonu Hlavná databáza. Po stlačení tlačidla sa databáza zabalí do archívu typu .ZIP a následne odošle k nám na FTP server.

Odoslanie databázy z programu je možné len pokiaľ sa jedná o inštaláciu s local DB (na jednom počítači je program i databázový server).


Viac informácií ohľadne databázy nájdete aj Databáza - nastavenie pripojenia, záloha.

Pre verziu s SQL Express a vyššiu

Pokiaľ využívate SQL Express a vyššiu nie je možné z bezpečnostných dôvodov odoslať databázu týmto spôsobom. Pokiaľ potrebujete zaslať databázu k analýze, je nutné najskôr vytvoriť jej zálohu. Následne nám tento záložný súbor môžete poslať.

Ako mám urobiť zálohu databázy?

Zálohu databázy je možné urobiť niekoľkými spôsobmi:

  • z programu, viac informácií TU
  • pomocou Microsoft SQL Management štúdia
  • pomocou príkazového riadku

 

Pri použití Management štúdia alebo príkazového riadku je vyžadované vyplnenie prístupových údajov k Vášmu SQL Serveru, Pokiaľ tieto údaje nepoznáte kontaktujte Vášho IT správcu.