Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zadanie nádoby na skladovom doklade 

K dosadeniu nádoby dochádza automaticky po výbere skladovej položky v prípade, že je pri skladovej položke vybraná predvolená nádoba.

Ak nie je vybraná predvolená nádoba, tak je nutné urobiť výber nádoby z číselníka nádob. Tento číselník nádob je dostupný zo zadávacieho formulára skladového dokladu.

V prípade, že v číselníku nie je už vytvorená zodpovedajúca nádoba, je možné túto nádobu jednoducho vytvoriť pomocou ovládacích prvkov číselníka nádob.

Ako môžem aktivovať zadávanie nádob na skladových dokladoch?

Zadávanie nádob sa aktivuje v parametroch programu. Viac informácií nájdete tu (bod 7).

 

Umiestnenie výberu nádob na skladovom doklade typu výkup, príjem, predaj a výdaj.

Umiestnenie výberu nádob na skladovom doklade typu skladový prírastok a úbytok.

Umiestnenie výberu nádob na skladovom doklade predruhovanie

 

Související dokumentace