Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U skladových pohybov výkup, príjem, predaj a výdaj je možné uložiť neúplný skladový pohyb. Neúplný skladový pohybu v praxi znamená zváženie automobilu na príchode a potom na odchode. Následným výpočtom rozdielu hmotnosti sa určí celkové množstvo suroviny na skladovom doklade.

Neúplné skladové pohyby je možné používať len v prípade registrovaného modulu Váženie alebo pri povolení užívateľského zápisu hmotnosti pri príchode a odchode.

Zobrazenie neúplných skladových dokladov

Pre jednoduchšiu orientáciu v neúplných skladových dokladoch je v prehľadoch výkup a príjem, predaj a výdaj dostupné rýchle zobrazenie neúplných dokladov. V tomto prehľade je možné zobraziť všetky neúplné skladové doklady bez rozdielu skladového miesta. Prehľad neúplných skladových dokladov je tiež možné otvoriť pomocou klávesu F9.

Neúplné skladové doklady je možné filtrovať podľa:

  • vybraného skladu alebo všetky sklady
  • podľa typu dokladu alebo bez rozdielu typu dokladu
  • podľa nastaveného obdobia alebo bez rozdielu nastaveného obdobia

Prístup do prehľadu neuplné skladové doklady


 

 

Prehľad neúplných skladových dokladov