Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V module Odpady je možné vytlačiť nevyplnené šablóny k preprave nebezpečných odpadov a pokyny k ich vyplneniu.

Tieto tlačové šablóny sú dostupné z ovládacieho panelu Odpady -> Prázdne tlačivá. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí možnosť výberu tlačovej šablóny v PDF verzii alebo verzii pre úpravu v textovom editore.

 

Dostupné sú tieto nevyplnené šablóny:

  • ILNO - identifikačný list nebezpečného odpadu
  • SLNO - sprievodný list nebezpečného odpadu
  • SLNO - spôsob vyplnenia
  • MSLNO - sprievodné informácie k prepravám odpadu, ako se uvádzajú v článku 3 ods. 2 a ods. 4
  • MSLNO - preprava odpadu podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu

 

Identifikačný list nebezpečného odpadu (ILNO)

 Sprievodný list nebezpečného odpadu (SLNO)

Sprievodný list nebezpečného odpadu - cezhraničná preprava