Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktualizoval som si program na novú verziu a uvodná obrazovka ENVITY mi ponúkla možnosť zaregistrovať zakúpenú verziu, ako mám ďalej postupovať?

 

 

Na úvodnej obrazovke ENVITY pravidelne informujeme o možnosti stiahnutia aktualizácie a tiež o zmenách, ktoré obsahujú jednotlivé verzie Aktualizácie programu ENVITA. Po stiahnutí aktualizácie ste postupovali správne výberom možnosti zaregistrovania zakúpenej verzie. Teraz už len postačí program online zaregistrovať zadaním UID, ktoré je uvedené na vystavenej faktúre za nákup (prípadne rozšírenie) softvéru od našej spoločnosti, zadaním mena a priezviska evidenta - podrobný návod nájdete na On-line registrácia ENVITA. V prípade, že registrácia neprebehla úspešne, prosím kontaktujte nás na tlf.  +421 (0) 221 028 111.