Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ako zaevidujem zostatok z predchádzajúcich rokov a z roka kedy podávam ohlásenie?

 

 

Náš softvér rieši i započítanie hodnoty zostatku z minulého roka ako hodnoty počiatočného stavu do ohlásenia v roku nasledujúcom. Pri vyplňovaní ohlásení je tak možné rozlíšiť zostatky z roka, za ktorý sa podáva ohlásenie (skratka ZO) od zostatkov z predchádzajúcich rokov (ZPR). Viac sa dočítate tiež v našom Centre informácii v Sprievodca vedením evidencie odpadov u pôvodcu.

Novinkou z dielne INISOFT pre rok 2019 je automatické zadávanie zostatkov na konci roka (ZO)  a dávok z predchádzajúceho roka (ZPR)- kde zadaním ZO na konci roka -zároveň softvér automaticky zavedie dávku vzniku v nasledujúcom roku pod skratkou ZPR. viac sa dočítate tu:Automatické zadanie zostatkov na konci roka (ZO) a dávok z predchádzajúceho roka (ZPR)