Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prehľad interné skladové doklady umožňuje zadávať v programe interné skladové doklady typu:

  • predruhovanie (zmena katalógového čísla)
  • interný prírastok
  • interný úbytok
  • prevodka-príjem
  • prevodka-výdaj

Z prehľadu je možné zadať tlač:

  • súhrnného prehľadu interných skladových dokladov
  • medziskladové prevody s nezodpovedajúcimi cenami
  • nekonzistentné predruhovanie

Ukážka tlače súhrnného prehľadu interných skladových dokladov

 

 

 

K čomu je tlač medziskladové prevody s nezodpovedajúcimi cenami?

Tento prehľad zobrazí všetky interné skladové doklady typu Prevodka-príjem (prevod medzi vlastnými skladmi), u ktorých je odlišná obstarávacia cena od aktuálnej skladovej ceny danej položky na sklade, z ktorého je vydaná a sú datované vo vybranom období.

Ukážka tlače medziskladové prevody s nezodpovedajúcimi cenami

K čomu je tlač nekonzistentné predruhovanie

Tento prehľad zobrazí všetky interné skladové doklady typu Predruhovanie (prevod z jednej skladovej položky na inú skladovú položku), u ktorých je odlišná cena alebo množstvo a sú datované vo vybranom období.

Ukážka tlače nekonzistentné predruhovanie

Popis jednotlivých ovládacích prvkov prehľadu interné skladové doklady

ikonaklávesová skratkafunkcia
Ctrl + Evýber skladu

bez klávesovej skratkyotvorí formulár pre zadanie predruhovania

bez klávesovej skratkyotvorí formulár pre zadanie interného prírastku

bez klávesovej skratkyotvorí formulár pre zadanie interného úbytku
bez klávesovej skratkyotvorí formulár pre zadanie prevodu medzi vlastnými skladmi typu príjem
bez klávesovej skratkyotvorí formulár pre zadanie prevodu medzi vlastnými skladmi typu výdaj

Ctrl + U / F4editácia / zmena vybranej položky

Deletezmazať vybraný záznam

Ctrl + K / F2kópia vybraného záznamu

F5obnova zobrazeného prehľadu

Ctrl + Ptlač vybraného dokladu

bez klávesovej skratkyuzávierka - všetky interné skladové doklady do dňa uzávierky (vrátane) budú zablokované pre úpravy či zmazanie