Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shrnutí

Postup při provádění aktualizace produktů INISOFT.

Obsah

Aktualizace

Aktualizaci produktů INISOFT lze provést více způsoby. Doporučený postup je pomocí automatické aktualizace, kterou Vám program sám nabídne v případě, že máte sjednanou Servisní smlouvu a zapnuté automatické aktualizace. V tomto případě stačí držet se průvodce instalací.

Dalším způsobem je manuální aktualizace. Stáhněte si aktualizační soubor z našich webových stránek https://www.inisoft.cz/podpora-a-download, který po dokončení stahování spusťte a pokračujte dále v průvodci instalací až na stránku aktualizace programových produktů firmy INISOFT.

Zde si můžete zkontrolovat stávající verze a nové verze Vašich nainstalovaných programů. Po kliknutí na tlačítko Aktualizace se spustí instalace aktualizačního balíčku všech aktualizovaných součástí.

V případě, že na této stránce nevidíte starou verzi programu, je nutné ručně nastavit cestu k instalovanému produktu kliknutím na nadpis manuální nastavení

Pozn. Při aktualizaci na začátku roku je nutné mít zarchivovaný předminulý rok viz. Archivace databáze

Po ukončení většiny aktualizací bude program požadovat registraci produktu. To nastává v případě, že se měnila verze Vámi nainstalovaného produktu.

Při aktualizaci přímo z programu se může vyskytnout chyba s nedostatečným oprávněním k zápisu do složky. V takovémto případě prosím kontaktujte Vašeho správce PC.

Minimální požadavky provedení aktualizace

Aktualizaci našich programů již nelze spouštět na starších OS. Musíte mít nainstalovány minimálně Windows 7 SP1, nebo Windows Server 2008 R2 SP1. Doporučujeme používat pouze operační systémy, které mají zajištěnu podporu od výrobce a dodržovat minimální požadavky pro běh našich SW - HW a SW požadavky INI produktů

  • No labels