Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shrnutí
Technické požadavky programů INISOFT
Obsah

EVI 8, SKLAD Odpadů 8, ESPI 8, RES Plus

Hardwarové požadavky

Minimální konfigurace

 • procesor 1 GHz
 • 1 GB RAM
 • 1 GB volné kapacity na pevném disku
 • 4 GB volné kapacity na pevném disku pokud je současně s programem EVI 8 nebo Sklad Odpadů 8 instalován i RES Plus
 • grafické rozlišení 1024x768, při nastavení měřítka (DPI) na 100%

Doporučená konfigurace

 • procesor 2 GHz a vyšší
 • 2 GB RAM a více
 • 10 GB volné kapacity na pevném disku
 • grafické rozlišení 1280x1024, při nastavení měřítka (DPI) na 100%

Softwarové požadavky

 • Operační systém: Windows 10, Server 2012 a novější
 • SQL Server: Firebird 3.0 (součást instalačního balíčku)
 • Další programy: MS Office 2003 a novější, Open Office (MS Office a Open Office nejsou součástí instalačního balíčku)

Důrazně doporučujeme používat naše SW pouze na počítačích s podporovanými operačními systémy se zajištěnou pravidelnou aktualizací Windows.

Předejdete tak případným problémům, jak při spouštění programu, tak při komunikaci s okolními systémy (ISPOP, SEPNO, MA ISOH apod.).