Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

Vážení zákazníci,

soukromí a ochrana osobních údajů našich zákazníků jsou pro nás prioritou. Proto si Vás v souvislosti s Nařízením(EU) 2016/679 (tzv. GDPR) dovolujeme informovat o tom, jakým způsobem společnost INISOFT s.r.o. tyto údaje zpracovává a zároveň Vám odpovědět na Vaše konkrétní dotazy týkající se využití námi dodávaných SW produktů za účelem zjednodušení činností pro splnění povinností souvisejících se sběrem, zpracováním a ochranou osobních údajů. 

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že naše společnost je i nadále oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Přejete-li si odhlásit z příjmu obchodních sdělení nebo informací o nabídkách výrobků a služeb INISOFT s.r.o., klikněte na odkaz k takovému úkonu, který naleznete u každého Vám zaslaného obchodního sdělení nebo nás kontaktujte jedním ze způsobů uvedených na našich webových stránkách, nejlépe však emailem zaslaným na adresu gdpr@inisoft.cz.

 

  

Rádi bychom naše zákazníky uvědomili o tom, že se nepovažujeme za experty na ochranu osobních údajů, to necháváme na jiných. I proto zde nenaleznete ucelený výklad o ochraně osobních údajů ani vyjádření právních expertů. Naší snahou je poskytnout Vám náš pohled na celou záležitost coby:

A. správce a zpracovatele osobních údajů Vás, našich zákazníků,
B. tvůrce specializovaného software a legislativního poradenství v oblasti životního prostředí,

a to s vědomím toho, že Vámi finálně realizovaná opatření a přijatá rizika v souvislosti s GDPR a ochranou osobních údajů Vašich klientů jsou hlavně Vaší a nepřenositelnou odpovědností. 

Je tedy jen na Vás, zda naše odpovědi zahrnete do auditu, kterým jistě procházíte, nebo do následných a opakovaných ověřování jeho závěrů a realizovaných opatření, které je odbornou veřejností doporučováno.

 

Nejčastější dotazy a odpovědi

Sledujte i v budoucnu tuto část našeho Centra informací, protože máme v záměru zde sdílet odpovědi i na další Vaše otázky.