Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 4. 10. 2021

Verze EVI 8.7.5.6 je určena pro verzi databáze DBini 2.3.0.

Přidáno
 • Subjekty
  • databáze RES Plus obsahuje aktualizované údaje o obchodnících (IČOB) a skladech u původců (IČS). Adekvátně byla upravena editace a zadávání nových subjektů, aby bylo možné hodnoty načítat přímo z RES Plus. Více se dozvíte na stránce Používání IČZ, IČP, IČOB a IČS v programu EVI 8
  • v parametrech programu přidána nová položka Zobrazovat pořadové číslo subjektu, která umožňuje zobrazit sloupeček v evidenci subjektů, ve kterém se zobrazí ID dané provozovny. ID provozovny se zobrazuje i v Kartě odpadů
  • ve funkci Možnosti - Hromadné operace - Převést označená sídla na provozovny včetně evidence je možné nastavit kontrolu a opravu provozoven dle RES Plus podle vyplněného identifikátoru (IČZ/IČS/IČOB/IČP)
 • Odpady
  • na Kartě odpadů není možné provádět ABC korekci pro katalogová čísla 16 01 04 a 16 01 06 (autovraky)
 • Autovraky
  • funkce Aktualizovat záznam z MAISOH ve volbě Zobrazit vraky v MA ISOH aktualizuje i již vytvořené dávky odpadu
 • OLPNO
  • na tisk přepravního dokladu ADR přidáno množství v litrech
 • Provozní celky
  • přidáno tlačítko pro hromadnou tvorbu hlášení za provozní celky jednotlivě
 • Hlášení ISPOP
  • přidána kontrola MŽP na vyplněný počet kusů u dávek odpadů s katalogovým číslem 16 01 04 nebo 16 01 06 (autovraky) a typem Vybraný. Jedná se o kontrolu 166. Kontrola vyplnění počtu kusů u vybraných autovraků
  • pokud je vyplněna poznámka na listu č. 1 hlášení do ISPOP, pak je uživatel upozorněn při zobrazení informací o hlášení, aby provedl kontrolu. Poznámka mohla být vyplněna o rok dříve a nyní již nemusí být chtěná
 • ADR
  • aktualizována data pro rok 2021 v tabulce ADR
 • Import dat
  • rozšířen formát INISOFT mini o nové položky (autovraky), popis je uveden na stránce Import a export dat EVI 8. Pokud chcete používat nový typ importu, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Změněno
 • Subjekty
  • doplnění popisků IČOB a IČS ve funkcích a tiskových sestavách
  • úprava funkcionalit v souvislosti se zavedením IČOB a IČS
  • opraveno ukládání subjektu typu mobilní zařízení pro využívání odpadu při změně položky Provoz
  • opraveno zobrazení dat ve funkci Partneři, pokud je zaškrtnuto Slučovat
 • Provozní celky
  • opravena chyba při zobrazení dat pomocí funkce Odpady provozního celku
 • Export dat
  • úprava exportu po zavedení IČOB a IČS, obdobně upraven i import ve formátu EVI 8
 • Import dat
  • oprava doplňování IČZ, IČS, IČOB a IČP dle pole Provoz
 • EKO-KOM
  • upraven výstup do souboru při vývozu do zahraničí
 • Správa uživatelů
  • oprava problému s dočasnou tabulkou při nastavování práv