Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 26.11.2020

Verze EVI 8.7.5.0 je určena pro verzi databáze DBini 2.2.2. Před aktualizací musíte mít provedenu archivaci dat všech let včetně roku 2019.

Tato verze vyžaduje registraci produktu, kterou můžete provést on-line pouhým zadáním jména a příjmení uživatele.

Tato verze ještě neumožňuje odeslat hlášení do ISPOP za rok 2020, ta bude k dispozici až na začátku ledna 2021 po uvolnění nové verze ISPOP.

Přidáno
 • Subjekty - Porovnání v časových řadách - filtr rozšířen o rozsah pro partnera. Lze vybrat Aktuální subjekt, Všechny provozy aktuálního subjektu, Označené subjekty nebo subjekty dle typu. Funkci lze spustit i v libovolném archivu.
 • Hlášení ISPOP - popis zařízení - přidána nová kontrola ID = 164, která nedovolí u mobilního zařízení zaškrtnout povolení IPPC. Popis kontroly naleznete na stránce 164. Kontrola na integrované povolení u mobilního zařízení.
 • Hlášení ISPOP - přidána nová kontrola ID = 107, která zajišťuje správně vyplněný List č.4 pro skládky. Popis kontroly naleznete na stránce 107. Kontrola označení víceskupinové skládky.
 • Hlášení IRZ - rozšířen formulář pro zadání nové IRZ provozovny dle nového DS MŽP pro ohlašování v roce 2021.
 • Autovraky - na potvrzení o převzetí vozidla se nyní tiskne datum odeslání vraku do systému MA ISOH a státní příslušnost předávajícího.
 • ILNO - nelze uložit ILNO, kde u kódu odpadu je kategorie O. Musí být vyplněna kategorie N nebo O/N.
 • Číselník států - upravena příslušnost Velké Británie k EU. Dle nově vyhlášeného Datového standardu MŽP pro ohlašování v roce 2021 nepatří Velká Británie v celém roce 2020 do EU. Jak opravit kódy nakládání se dozvíte v našem Centru informací v článku Odpady z/do Velké Británie.

 • Číselník ZÚJ - od 1.1.2021 dochází ke změnám příslušnosti k ORP u některých obcí. Podrobnější info naleznete v článku Změna přiřazení obcí k ORP. Tato změna se projeví pouze v případě zápisu OLPNO pro mobilní zařízení k využívání odpadů, které bude mít činnost v jedné z vyjmenovaných obcí. V takovém případě musíte provést archivaci dat za rok 2020, vypnout a opětovně spustit program. Tím dojde k úpravě v číselníku.

Změněno
 • Subjekty - upraven text u funkce na převod zůstatků do nového roku. Nyní je přesně popsáno, ze kterého roku do kterého budou probíhat převody.
 • Subjekty - zpřesněny funkce na kontrolu povolených odpadů u zařízení v rámci převzetí nebo předání odpadu.
 • Partneři - opraveno zobrazení dat pomocí tlačítka ze subjektů, pokud je nastaven filtr.
 • ISPOP - Prohlížení hlášení - zobrazují se hlášení uložená v ISPOP dle nastaveného období.
 • Hlášení ISPOP - upravena kontrola ID = 114, která zjišťuje, zda je vyplněno číslo osvědčení při překategorizaci odpadu z N na O (tedy N/O). Nyní je kontrolován i formát čísla osvědčení - XXXX/RRRR/O, kde XXXX je pořadové číslo osvědčení přidělené informačním systémem www.hnvo.cz, RRRR je rok vydání osvědčení a O je písmeno označující osvědčení.
 • Odpady - při pořizování předání odpadu oprávněné osobě je možné při zapnutém parametru kontrolovat, zda dané zařízení má k datu dávky odpadu platné povolení a je v provozu.
 • Odpady - upraven tisk dodacího listu za označené odpady.
 • OLPNO - upraveno odesílání ohlašovacího listu, kde je účastník Firma bez IČO.
 • OLPNO - upravena funkcionalita Porovnání lokálního záznamu se SEPNO.
 • Přehledy - upraveny tiskové výstupy, aby všude bylo zobrazeno 6 desetinných míst u množství.
 • Parametry programu - program provádí kontrolu u položky Heslo do systému ISPOP na existenci diakritiky a uživatele na to upozorní.
 • ILNO - upraveno zobrazení bezpečnostních značek při výběru z více variant.