Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Dnem 1. ledna 2021 nabývá účinnosti zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu). 

Tento zákon především odstraní dosud existující, byť výjimečné, případy neskladebnosti mezi kraji, správními obvody obcí s rozšířenou působností a od nich odvozenými okresy. Navrhovaná vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu je prováděcím předpisem k zákonu o územně správním členění státu. Tato vyhláška částečně nahrazuje stávající vyhlášku č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, která je s účinností od 1. ledna 2021 zákonem o územně správním členění státu zrušena. Druhá část stávající vyhlášky č. 388/2002 Sb., obsahující stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, je předmětem právní úpravy v samostatné vyhlášce. Zákonem o územně správním členění státu se s účinností od 1. ledna 2021 zrušuje rovněž vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, vydaná k provedení § 1a odst. 3 a § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů. Stanovení území obvodů hlavního města Prahy je rovněž součástí nyní předkládané vyhlášky. Ve zcela výjimečných případech je s ohledem na místní specifika třeba zachovat stávající stav představující jistou neskladebnost územně správního členění stanoveného zákonem. Na základě speciálního zmocnění obsaženého v § 7 odst. 3 zákona o územně správním členění státu tedy navrhovaná vyhláška stanoví také příslušnost některých obcí do jiného okresu, než do kterého náleží správní obvod obce s rozšířenou působností, do něhož náleží tyto obce.
Oproti stávajícímu stavu (právní úpravě obsažené ve vyhlášce č. 388/2002 Sb.) dochází k několika změnám v příslušnosti některých obcí ke správnímu obvodu obce s rozšířenou působností.

Jednodušeji řečeno, od nového roku budou některé obce přiřazeny do jiných správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP), než byly doteď. Jedná se dohromady o 5 obcí ve třech krajích. Pro roční hlášení za rok 2020 to nemá žádný vliv
Pozor by si měli dát například evidenti staveb, kteří staví v letech 2020 i 2021 v dotčených obcích a v nové evidenci brát tuto změnu v potaz.

Výše uvedené informace se týkají těchto obcí:

První změna (viz § 1 odst. 13) se týká ve Středočeském kraji obcí Bříství, KouniceVykáň, které ze správního obvodu ORP Český Brod přechází ke správnímu obvodu ORP Lysá nad Labem. Okresní příslušnost k okresu Nymburk zůstává zachována.

Druhá změna (viz § 6 odst. 3) se týká v Libereckém kraji obce Frýdštejn, která ze správního obvodu ORP Turnov přechází do správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou. Okresní příslušnost k okresu Jablonec nad Nisou zde zůstává zachována.

Třetí změna (viz § 9 odst. 2) se týká v kraji Vysočina obce Věžnice (okr. Havlíčkův Brod), která ze správního obvodu ORP Jihlava přechází do správního obvodu ORP Havlíčkův Brod. Okresní příslušnost k okresu Havlíčkův Brod zůstává zachována.


Obec Frýdštejn v číselníku v roce 2020


Obec Frýdštejn v číselníku v roce 2021