Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Video
 Klikněte pro zobrazení videa, které Vás seznámí s novinkami ve verzi


 

Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.

 

 


Změněno

 • Úprava šifrování uživatelských hesel
 • Úprava zálohování na síťový disk při pomalé konektivitě


ODPADY


Změněno

 • Oprava chybného počítání použitých evidencí při kontrole registrace
 • Oprava načítání dat v přehledu Karta Partneři a zároveň zrychlení načítání


OLPNO


Změněno

 • Při převodu z OLPNO do evidence odpadů již program neupozorňuje na chybný typ evidence, pokud se v převáděných datech vyskytují odpady z elektrozařízení a typ evidence není nastaven na "Elektro - příloha č. 8 vyhlášky 352/2005 Sb."
 • Zrychlení funkce Kontrola legislativních lhůt
 • Zrychlení načítání formuláře na propojení účastníků přepravy se subjekty

 

ILNO


Přidáno

 • Aktualizován číselník ADR a zvláštních ustanovení podle Smlouvy ADR 2023, který je platný od 1. ledna 2023 s účinností nejpozději od 1. července 2023 na základě informací ze stránky MD ČR dohoda ADR 2023
 • Aktualizovány šablony ILNO s vazbou na změny ADR

  • 16 09 03 s UN číslem 2015

  • 08 04 09 s UN číslem 3531 a 3532

 • Číselník UN kódy dle ADR zobrazuje data dle jejich platnosti vůči dnešnímu dni (nezobrazuje záznamy, které k dnešnímu dni nejsou platné)
 • V případě, že vystavené ILNO odkazuje na neplatný záznam v ADR, je podbarven sloupeček UN číslo a zobrazí se informace na formuláři. V takovém případě vyberte aktuální UN číslo z číselníku nebo použijte novou funkci pro Aktualizaci vybraného ILNO, resp. Hromadnou aktualizaci.
 • Do číselníku UN čísel dle ADR přidány položky Platnost od a Platnost do, které je možné si přidat jako nový sloupec do přehledu ILNO (je možné dle nich třídit a filtrovat).
 • Před tiskem neplatného ILNO se zobrazí dotaz s možností ho před tiskem aktualizovat.
 • Možnost předvyplnění kontaktu Oprávněné osoby a ILNO zpracoval podle aktuálně přihlášeného uživatele pomocí tlačítka (blesk) na formuláři.

Změněno

 • Oprava tisku ILNO, kde se chybně vybíral původce odpadu (tisknul se jiný subjekt)


ZPO / PIO


Změněno

 • při otevření editace záznamu nebo zakládání nového záznamu se zpřístupní první záložka s údaji

 

EKO-KOM


Změněno

 • Sjednocena terminologie na formuláři a přehledu nádob s tím, co se používá ve výkazu