Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Datum vydání: 14. 9. 2021


Verze 2.1.0 vyžaduje registraci licence i registraci klientů (jednotlivých uživatelů).

Přidáno

  • Přehledy - přidána nová funkce na kopírování hodnoty nebo celého řádku do schránky přes pravé tlačítko myši nebo CTRL+C
  • Přehledy - přidáno grafické upozornění v případě, že vlastní rozložení přehledu vzniklo ze starší šablony, než je v aplikaci dostupná
  • Parametry programu  - přidána možnost automatického výběru posledního zvoleného Evidenta (pokud není zvoleno, tak se při výběru evidentů nastaví kurzor na posledního zvoleného evidenta, ale nevybere se)
  • Subjekty - při vyplňování formuláře subjektu typu Občan se nově první znak v poli jméno a příjmení automaticky změní na velké

Změněno

  • Subjekty - optimalizace rychlosti načítání dat
  • Subjekty - úprava informačních popisů při změně adresy sídla, když je více provozoven s aktivní volbou provoz na adrese sídla
  • Subjekty - optimalizace našeptávače na formuláři subjektu, doplnění adresy vybraného subjektu
  • Formulář subjektu - vizuální uspořádaní tlačítka pro nastavení výchozího typu subjektu
  • Sjednocení barevného odstínu označujícího povinná pole na formulářích
  • Registrace - opravena chyba zobrazení chybové hlášky při otevření správy licence
  • Klávesové zkratky - nyní fungují, i když je kurzor ve filtrovacím řádku přehledu
  • Evidenti - oprava chyby mazání evidenta bez evidence
  • Obecné - opravena automatická aktualizace


Přidáno

  • přidána grafická indikace při provádění časově náročnějších operací (tisk hlášení / průběžné evidence, validace / odeslání hlášení)

Změněno

  • Parametry programu pro generování párové dávky - u nepartnerských kódů nakládání se nově deaktivuje pole pro partnera
  • Oprava zobrazení ovládacího panelu v kartě odpadů a přehledu partnerů v případě volby slučovat
  • Karta odpadů - oprava zobrazování dat při volbě slučovat
  • Oprava opouštění formuláře pomocí klávesy ESC


Změněno

  • Upraven název tlačítka pro funkci založení nového vlastního ILNO z dodávaných šablon


Přidáno

 • Přidána možnost přejít do agendy autovraků přímo z číselníku subjektů
 • Přidáno upozornění v případě, že datum přijetí vraku neodpovídá nastavenému období v aplikaci
 • Doplněny popisy ikonám pro práci s fotografiemi

Změněno

 • Drobné úpravy tisku potvrzení o převzetí autovraku (lepší čitelnost, zarovnání)
 • Optimalizace rozložení formuláře přijetí autovraku
 • U needitovatelných položek na formuláři přijetí autovraku je možné data označit a zkopírovat do schránky
 • Úprava chování při editaci položky a změně typu autovraku z vybraného na ostatní
 • Úprava chování při pokusu o smazání stornovaného autovraku


Přidáno

  • Možnost kopie již vytvořeného záznamu OLPNO
  • Tisk dodacího listu z OLPNO

Změněno

  • Optimalizace rozložení formulářů
  • Otevírání číselníků klávesou F9
  • Úprava formulářů tak, aby v případně needitovatelných položek šlo danou hodnotu označit a zkopírovat do schránky


Přidáno

  • Do volby Kontrola subjektů podle RES doplněny funkce editace a mazání subjektu z výsledků kontroly
  • Přidána drobná uživatelská vylepšení kontroly subjektů podle RES

Změněno

  • Změna v prohlížeči provozoven a zařízení dle RES - ve sloupci typ se nově zobrazuje textový údaj místo grafických ikon


Přidáno

  • Přidán nový modul Základní popisy odpadů a Písemné informace o odpadu (ZPO a PIO)
  • Vystavení ZPO a PIO + tisk ZPO a PIO dle Přílohy č. 12 k vyhlášce č. 273 / 2021
  • Evidence přijatých ZPO / PIO s možností propojení na vystavené ZPO / PIO
  • Propojení modulu ZPO / PIO a ILNO – přenesení nebezpečných vlastností z ILNO na ZPO / PIO 


Změněno

  • Úpravy Výkazu o celkovém množství a druzích živnostenských odpadů, list Sklad
  • Optimalizace grafického rozložení modulu
  • Optimalizace zobrazování položek pro EKO-KOM na dávce odpadu