Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Přidáno a změněno

  • Nový modul OLPNO - obsahuje kompletní vedení evidence přepravy NO včetně ohlašování do SEPNO
  • Zavedeno licenční omezení dle registrace, kontrolují se počty evidencí a licencí,  Parametr Původce/Oprávněná osoba, Parametr Jedno IČO / Více IČO