Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Od verzie 2.1.6:

Ako sme informovali aj v zozname zmien ENVITA - 2.1.6.30370 v danej verzii je:

  • Pridaná možnosť zadania dotazu v systéme Helpdesk spoločnosti INISOFT s.r.o. priamo z programu. V páse kariet ENVITA sa novo pod tlačidlom "Napíšte nám Helpdesk" zobrazí formulár s editorom, ktorým je možné napísať požiadavku vrátane možnosti priloženia logov aplikácie, databázy a ďalších ručne priložených súborov. Súčasne dochádza aj k priloženiu informácií o konfigurácii aplikácie a počítača. Odoslanie týchto informácií musí užívateľ potvrdiť a tieto sprievodné odosielané informácie je možné v programe aj zobraziť.