Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základné funkcionalityZákladné funkcionality


Pridané

 • nové podmienky pre užívateľa v úlohe správcu
  • užívateľa admin a skupinu admin nie je možné zmazať alebo pridať obmedzenie (skupina užívateľov admin má vždy neobmedzené práva)
  • užívateľ, ktorý je členom skupiny admin a ďalších skupín, má neobmedzené práva podľa skupiny admin, oprávnenie podľa ďalších skupín nie sú zohľadňované
 • nový design noviniek na titulnej stránke
 • tlačidlo pre rozbalenie/zbalenie horného menu
 • správa voliteľných stĺpcov obsahuje názov agendy pre lepšiu orientáciu
 • kontrola na duplicitné výskyty dokladov fyzických osôb (aktualizácia databázy môže zlyhať, v takom prípade kontaktujte technickú podporu INISOFT)

Zmenené

 • zrýchlenie spustení aplikácie
 • opravené načítanie dát v prehľadoch pri zmene obdobia alebo evidenta
 • upravené správanie pri súbežnej práci viacerých užívateľov pod jedným účtom
 • rozšírené zobrazenie prehľadu Správa užívateľov
 • správne zobrazovanie SK diakritiky v prehľade kontakty
 • odoslanie logov informuje o priebehu
 • nastavenie databáz
  • ošetrenie pripojenia databázy príloh s ohľadom na vybrané časové pásmo operačného systému
  • automatické štandardné nastavenie databázy príloh
  • optimalizácia ukladania záložných súborov (*.bak) pri tvorbe záloh databáz

Modul OdpadyModul Odpady


Pridané

Zmenené

 • drobné grafické úpravy tlačovej šablóny evidenčného listu

 • zrušenie väzby párovej dávky pri úprave vygenerovanej dávky odpadu

ImportImport


Pridané

Zmenené

 • zrýchlenie importu dávok a subjektov

 • správanie a vzhľad formulára importu