Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 8. 4. 2024

Verze SKLAD Odpadů 8.7.8.1 je určena pro verzi databáze DBini 2.4.5

Přidáno

 ELTE

 • Nový modul ELTE
 • Možnost importu nádob v agendě Evidence výsypů, pokud ho import výsypů bude vyžadovat.
 • Možnost importu výsypů pouze za konkrétní vůz
 • Vyřazení nádob s fixní hmotností které brání převodu do evidence.
 • Rozšíření filtrování nad agendou Přehled instalovaných nádob
 • Zobrazení původce v evidenci výsypů
Změněno

Obecné

 • Oprava otevření číselníku subjektů na šabloně příjemky
 • Úprava logiky výběru výchozího fakturačního profilu (výchozí nebo poslední použitý)

Export dat

 • Upozornění při exportu dat, které jsou určené pro verzi ISE 2.1.16 a novější

Převod do IS Envita

 • Rozšíření exportu do ISE - předávající osoba
 • Nový export do ISE - Sklad a obchod (Aktuálně pouze číselníky Subjekty, Vozy, Odpady, Služby)

Export do účetnictví

 • Oprava exportu faktur do Pohody
 • Úprava exportu záhlaví v exportu STANDARD3

EKO-KOM

 • Oprava exportu EKO-KOM do ISE

Smlouvy

 • Oprava použití ceny pro položky ze smlouvy s ukončenou platností

Tisk

 • Oprava tiskové sestavy - tisk přehledu OTZ


 

 

 

 

 

 

Možnost importu nádob v agendě Evidence výsypů, pokud ho import výsypů bude vyžadovat.