Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pod záložkou horního menu Nápověda jsou umístěny položky související s dohledáváním informací k programu SKLAD i k související odpadové legislativě a některé další funkce. 

 Nápovědu k programu SKLAD vyvoláte z horního menu Nápověda / Nápověda nebo ze svislého menu Program / Nápověda. Nápovědu lze také vyvolat stiskem tlačítka (  ) z nástrojové lišty SKLADu nebo stiskem klávesy F1. Po vyvolání nápovědy se otevře kapitola, která popisuje tu část programu SKLAD, ze které byla nápověda volána. Nápověda programu SKLAD je psána v HTML kódu a je členěna do jednotlivých kapitol odpovídajících struktuře programu SKLAD. Využívá hypertextových odkazů, takže kliknutím na aktivní odkaz se načte odpovídající stránka, stejně jako při prohlížení internetových stránek. K vyhledávání informací v nápovědě k programu je možné využít:

Obsah – obsah nápovědy, kde jsou jednotlivé kapitoly začleněny do tzv. stromové struktury nápovědy.

Rejstřík – rozdělení a vyhledávání podle témat.

Vyhledávání – fulltextové vyhledávání v nápovědě podle klíčového slova.

Legislativa 

Součástí programu je také Legislativní příručka k odpadovému hospodářství, která je průběžně aktualizovaná a obsahuje kompletní znění zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a všech jeho prováděcích vyhlášek, metodické pokyny MŽP k odpadové problematice, MANUÁL pro vedení evidence odpadů, kompletní znění zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek a některé další články k legislativě odpadového hospodářství.
Legislativní příručku vyvoláte z horního menu Nápověda / Legislativa nebo ze svislého menu Program / Legislativa. Také ji lze vyvolat stiskem kombinace kláves Shift+F1.

Často kladené otázky (FAQ)
Po výběru položky horního menu Nápověda / Zobrazit často kladené otázky (FAQ) je programem SKLAD iniciováno spuštění internetového prohlížeče a dojde k načtení sekce FAQ (často kladené otázky) z webových stránek produktů společnosti INISOFT s.r.o. V této sekci jsou zveřejňovány a pravidelně aktualizovány nejčastější dotazy uživatelů k programu SKLAD (i ostatním produktům INISOFTu) a také odpovědi a popsané postupy týkající se těchto dotazů.

Servisní služby
Pod položkou horního menu Nápověda / Servisní služby je umístěn nástroj, který dokáže kontrolovat, případně opravovat některé nedostatky v databázi SKLADu. Upozornění: Použití tohoto nástroje vždy předem konzultujte s technickou podporou programu SKLAD.

Zjistit aktualizace na internetu
Pokud spustíte z horního menu Nápověda funkci Zjistit aktualizace na internetu, dojde v případě PC připojeného k internetu ke kontrole a porovnání verze programu SKLAD na vašem PC s aktuální verzí dostupnou na internetových stránkách společnosti INISOFT s.r.o. V případě, že je nalezena novější verze, má uživatel možnost po kliknutí na tlačítko Přejít k aktualizaci stáhnout aktualizační soubor, kterým stávající verzi SKLADu zaktualizuje.

Upozornění: Zásadní změny v programu SKLAD (zásadní změny funkčnosti, změny související s úpravou legislativy, úprava databázových struktur), které mají v označení verze změnu na 2. číslici (např. z verze 8.4.4.0 na 8.5.2.4) jsou zdarma pouze pro klienty, kteří mají uzavřenou servisní smlouvu (více informací o servisních smlouvách na www.inisoft.cz nebo na tel. 485 102 698). Pokud nemáte uzavřenou servisní smlouvu, takovou aktualizaci neinstalujte! Po aktualizaci je vyžadována nová registrace.

Rozšiřující moduly
Po výběru položky horního menu Nápověda / Rozšiřující moduly je zobrazeno informační okno, kde jsou vypsány základní informace ke všem rozšiřujícím modulům programu SKLAD.

O programu
Z horního menu Nápověda lze výběrem položky O programu vyvolat informační okno, kde jsou vypsány technické informace k programu SKLAD, tj. verze programu, verze databáze DBINI, verze Firebird serveru, verze jednotlivých komponent SKLADu a popis změn, které byly s každou aktualizací do programu SKLAD implementovány.

  • No labels