Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pre potreby práce s viacerými záznamami naraz, napríklad pre hromadné operácie, existuje vo vybraných prehľadoch prvý stĺpček, v ktorom je možné na zvolenom riadku/riadkoch vykonať začiarknutie. Tým sa riadok stáva označeným a bude braný do úvahy pri hromadných operáciách.

Sloupec pro označování záznamů


Obmedzenie zobrazenia záznamov, ktoré sú označené možno vykonať zaškrtnutím poľa, ktoré je hneď nad dátami vo filtrovacom riadku.

Zobrazení pouze označených nebo neoznačených záznamů (filtrování)


Všetky zobrazené riadky je možné vybrať naraz pomocou začiarknutia poľa nad stĺpikom. Opakovaným kliknutím do tohto poľa dôjde k zrušeniu označenia pri všetkých zobrazených riadkoch.

Označení nebo odznačení všech zobrazených řádků

 

Hromadné operácie nad označenými záznamami berú do úvahy aj nastavený filter. To znamená, že na označené, ale nezobrazené záznamy nebude hromadná operácia aplikovaná.

Ako alternatívu pre označovanie záznamov je možné použiť aj klávesové skratky:

ZkratkaVýznam
F11označenie aktuálneho záznamu (bude zaškrtnuté pole v prvom stĺpčeku). Opakovaným stlačením dôjde k odznačeniu záznamu
Ctrl+F11označí všetky zobrazené záznamy
Shift+F11zruší označenie pri všetkých záznamoch (nielen zobrazených)
Ctrl+IPôvodne označené odznačí a pôvodne neoznačené označí

Označování pomocí kláves

 

 

 

 

 

  • No labels