Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Táto funkcionalita je vhodná pre správcov aplikácie, ktorí napríklad riešia kontrolu správnosti aktualizácie alebo spravujú užívateľské účty a ich oprávnenia.

Keďže správca aplikácie nepracuje s programom na účely vedenia evidencie odpadov, skladových položiek a pod., nie je pre neho potrebné nakupovať licenciu navyše.

Zapnutie režimu

Ak sa IS ENVITA pripája k databáze, v ktorej je platná registrácia licencie, ale už nie klienta (teda sa pripája ako správca aplikácie z iného počítača, kde nie je program registrovaný), v registračnom formulári je dostupné tlačidlo pre spustenie Servisného režimu.

Zapnutie servisného režimu

Funkcie dostupné v servisnom režime

Dostupný je iba obmedzený počet funkcionalít IS ENVITA, ktoré umožnia správcovi aplikácie základné operácie.

Funkcie servisného režimu

  • No labels