Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Windows 10/11 a akákoľvek verzia SQL Express sa nemusia vždy kamarátiť. Problém môže nastať pri inštalácii lokálnej verzie Envity, kedy sa nevytvorí LocalDB a neprejde ani ručná inštalácia SQL Express.

SQL Express podporuje veľkosti sektorov disku 512 a 4096 B. Ak sú sektory väčšie, SQL server sa nenainštaluje. S týmto problémom sa môžete stretnúť na novších strojoch, kde je systém nainštalovaný na SSD diskoch (často NVMe M.2 disky)

 

Veľkosti sektorov disku zistíme zadaním príkazu do príkazového riadka (spusteného ako správca):

fsutil fsinfo sectorinfo <disk>

napr. fsutil fsinfo sectorinfo C:


Ak sú veľkosti sektorov vyššie alebo iné ako 4096 alebo 512 B, je potrebné úpravou registrov veľkosti alokačnej jednotky zmeniť. To sa dá vykonať nasledujúcim príkazom:

REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stornvme\Parameters\Device" /v "ForcedPhysicalSectorSizeInBytes" /t   REG_MULTI_SZ /d "* 4096" /f

Na overenie, či sa operácia zadarila, môžete použiť nasledujúci príkaz:

REG QUERY "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stornvme\Parameters\Device" /v "ForcedPhysicalSectorSizeInBytes"


Po tejto úprave registrov PC reštartujte a opäť použite príkaz fsutil fsinfo sectorinfo C: a overte, že sú veľkosti 4 kB

V prípade, že sú veľkosti alokačných jednotiek 4 kB, SQL Express by sa už mal nainštalovať.


vid: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/sql/admin/troubleshoot-os-4kb-disk-sector-size

 

.BAT súbor pre prepísanie registra na požadovanú veľkosť alokačnej jednotky

physical sector in bytes override inisoft.bat