Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Přehled Komunální odpady je dostupný v modulu Odpady pod příslušným tlačítkem v horní nabídkové liště. Agenda je dostupná pouze v případě varianty Modul Odpadypro původce i oprávněné osoby.

Umístění tlačítka na horním panelu


Obdobně lze vyvolat agendu pro odeslání hlášení i z modulu Odpady volby Hlášení.

Alternativní volba

Přehled komunálních odpadů

V tomto přehledu jsou zobrazeny všechny záznamy o komunálních odpadech pro vybraného evidenta.

Přehled komunálních odpadů vybraného evidenta

Přehled je rozdělen do dvou částí. V horní části jsou zobrazeny jednotlivé obce, na jejichž území došlo ke vzniku odpadu, který byl evidentem převzat od občanů. Nachází se zde také informace k jednotlivým obcím a jejich úřadům včetně ID datových schránek. Ve spodní části jsou zobrazeny souhrnná množství odpadů z území vybrané obce.

Popis jednotlivých ovládacích prvků přehledu Komunální odpady

IkonaKlávesová zkratkaFunkce
Insert / CTRL + NVytvoření nového záznamu
F4 / CTRL + UEditace vybraného záznamu
DeleteSmazání vybraného záznamu
F5Obnovení přehledu
CTRL + PTisk vybraného oznámení
 Natavení údajů o ohlašovateli a kontaktních informací
 Uložení vybraného oznámení na disk ve formátu .pdf
 Odeslání vybraného oznámení přes Informační systém datových schránek
 Sloučení evidencí obcí pod aktuálně vybranou obec
 Převod dat z evidence odpadů

Načtení dat z průběžné evidence

Pomocí funkce  Převod z odpadů můžete provést načtení dat z průběžné evidence odpadů vedené v programu ENVITA a to jak za vybraného evidenta (jedna provozovna) nebo pro vybrané. Po načtení stačí data pouze zkontrolovat, že odpovídají požadovanému. Případně můžete provést korekce, aby nedošlo k odeslání oznámení na chybnou obec.

Nová obec

Novou obec založíte pomocí tlačítka  Nový nebo pomocí příslušné klávesové zkratky v horní polovině přehledu.

Jednotlivá pole formuláře

Rok - Rok, za který se podává oznámení

Obec - Název obce

Datum vyplnění - Datum vyplnění oznámení pro danou obec

Datum odeslání - Datum odeslání oznámení dané obci

ID zprávy odeslané ISDS - ID odeslaného oznámení ISDS

V případě odeslání oznámení z programu dojde k vyplnění data odeslání automaticky při odeslání.

Formulář obce

Nové souhrnné množství odpadu

Nový záznam souhrnného množství za jeden kód odpadu založíte pomocí tlačítka  Nový nebo pomocí příslušné klávesové zkratky v dolní polovině přehledu.

Jednotlivá pole formuláře

Rok - Rok, za který se podává oznámení

Kód odpadu - Katalogové označení odpadu (pouze skupina 20)

Název odpadu - Katalogový název odpadu

Množství - Souhrnné množství odpadu za výše určený rok

Po každý kód odpadu je možný pouze jeden záznam, je tedy nutné v případě změny množství použít možnost Upravit, není možné přidat další záznam stejného odpadu jako přidání množství.

Formulář souhrnného množství odpadu

Sloučení evidencí obcí

Funkce slouží ke sloučení evidencí obcí, kdy dojde k převedení množství komunálních odpadů ze zvolených obcí pod aktuálně vybranou obec - lze vidět v prvním poli formuláře. Této funkce využijete v okamžiku, kdy zjistíte, že jste udělali v průběžné evidenci chybu.

Formulář výběru evidencí pro sloučení

Parametry oznámení

Parametry oznámení jsou shodné s parametry hlášení o produkci a nakládání s odpady, nicméně do oznámení vstupují pouze informace o ohlašovateli a kontaktní informace. Ostatní parametry jako je List č. 1 nebo jiné do oznámení nevstupují. Parametry oznámení naleznete pod tlačítkem  Parametry.

Sekce údajů o ohlašovateli

Tvorba a podání oznámení

Přehled nabízí celkem 3 možnosti tvorby oznámení:

  • Tisk oznámení pomocí tlačítka Tisk oznámení obci
  • Uložení oznámení na disk ve formátu .pdf pomocí tlačítka Uložit PDF oznámení na disk, po stisknutí se otevře průzkumník, kde si vyberete umístění, kam bude oznámení uloženo
  • Odeslání oznámení do datové schránky příslušné obce pomocí tlačítka Odeslat oznámení přes ISDS, následně je nutné vyplnit přihlašovací údaje k Vaší datové schránce

Hromadné provedení výše uvedených možností je možné jen v případě zakoupeného rozšíření hromadné operace pro modul odpady.

Možnosti uložení do PDF v případě hromadných operací pro modul Odpady

Možnosti odeslání do ISDS v případě hromadných operací pro modul Odpady