Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Pokud původce předává odpady mezi svými provozovnami a nejedná se o shromažďování (§ 11, odst. 3 zákona 541/2020 Sb.), pak musí být odpad předáván pouze na provozovny s přiděleným IČS. Nebezpečné odpady nelze předávat na sklad u původce (IČS).

Doporučení:

Pokud předáváte odpad do skladu u původce, pak musí být vyplněn identifikátor IČS. Pokud se jedná o předání z důvodu shromažďování, lze předávat odpad v rámci jednoho IČO i na provozovnu s IČP.

Příklad:

Detail chyby

 

Chybný partner na dávce odpadu