Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Téma

Školenie pre pracovníkov na úseku odpadového hospodárstva v zdravotníckych zariadeniach - nemocnice, polikliniky, sanatória

Obsah

  • Legislatívna časť:  Ing. Peter Gallovič
  • Užívateľská časť:  obchodno-technickí zástupcovia INISOFT
  • Školenie bude zamerané na aktuálne otázky v oblasti odpadového hospodárstva, jeho súčasťou bude odborná diskusia o aktuálnej legislatíve a nadchádzajúcich zmenách v oblasti elektronickej evidencie odpadového hospodárstva.

    Garantom odbornej časti je Ing. Peter Gallovič, E.P.A. spol. s.r.o. 

    Predstavíme Vám aj možnosť vedenia evidencie za pôvodcov odpadov a tiež ako možnosť viesť evidenciu za lekárov v programe Envita s názornými ukážkami a možnosťou konzultácie. 

    Prosíme Vás o nahlásenie účasti na pripravovanom školení do 10.9.2021 Ďakujeme.

Organizácia

8:30 - 9:00 registrácia účastníkov

9:00 - 12:30 prednáška (súčasťou ktorej budú odpovede na vopred obdržané otázky od účastníkov)- p.Ing. Gallovič 

12:30 - 13:00 prestávka s občerstvením

13:00 - 14:00 diskusia/prezentácia Envita

Cena

Štandardný účastnícky poplatok je 99 € bez DPH.

Zvýhodnená cena pre zákazníkov INISOFT: 79€ bez DPH.

 

 

 

 

Prihláška na školenie

Toto školení momentálně není možné objednat. Kontaktujte naše obchodní zástupce pro více informací.