Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Shrnutí

Používání IČOB a IČS v programu SKLAD Odpadů 8

Program SKLAD Odpadů 8 od verze 8.7.5.5 umožňuje uživateli evidenci identifikačního čísla obchodníka a skladu. Pro používání těchto identifikátorů platí v programu následující pravidla

Zápis IČOB a IČS k subjektu

Zápis identifikátoru k subjektu se provádí stejným způsobem jako identifikátor IČP, nebo IČZ. U nového subjektu stačí vybrat v boxu identifikátor IČS, nebo IČOB. Bohužel tyto identifikační čísla nejsou ještě obsažena v databázi RES a není možné je dosadit.

Kontroly použití identifikátoru IČS

Dle přílohy č. 4 zákona 541/2020 Sb. je možné do skladu odpadů předávat pouze ostatní odpady vzniklé při činnosti jeho provozovatele. V programu jsou nové kontroly při ukládání příjemky a výdejky. V případě, že evidenčním partnerem na těchto skladových pohybech je subjekt s vyplněným identifikátorem IČS, musí tento partner mít stejné IČO jako skladové místo, na němž je skladový pohyb zadáván.

Na stejné typy skladových pohybů též nelze zadat odpad kategorie N, pokud je evidenčním partnerem subjekt s vyplněným IČS.

V obou případech program nedovolí uživateli takový skladový pohyb uložit.

V možnostech programu je možné aktivovat parametr, který umožní předání odpadu na IČS jiných provozovatelů. Aktivací tohoto parametru si uživatel musí být naprosto jistý, jelikož uložení takového skladového pohybu je v rozporu se zákonem.