Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modelová situácia zobrazuje využitie modulu Váženie priamo v ENVITA - module SKLAD a OBCHOD. Postup inštalácie váhového servera je popísaný v užívateľskej príručke: Váženie - inštalácia váhového servera

Modul Váženie je vhodný pre spoločnosti, ktoré pre svoju činnosť využívajú certifikovanú váhu a poskytuje nasledovné možnosti: 

  • údaje z váhy je možné priamo načítať do ENVITA  modul SKLAD a OBCHOD,
  • možnosť uloženia skladových dokladov s údajmi o váhe pri príchode a pri odchode (vozidla) z váhy, 
  • možnosť evidencie a váženia aj neodpadových skladových položiek. 

Ukážka prác v programe ENVITA Sklad a Obchod

Nasledujúci príklad výkupu odpadu ukazuje možnosť zváženia vozidla na príjazde a následnom vážení pri odjazde vozidla po vyložení odpadu:

1.Načítanie váhy z váhovej jednotky pri príchode a vytvorenie skladového dokladu v režime výkup 2. Náhľad uložených neúplných skladových dokladov 3.  Dokončenie skladového dokladu v režime výkup -  načítanie váhy z váhovej jednotky pri odchode vozidla

4. Vytvorenie skladového dokladu typu príjem