Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud na webu www.ispop.cz provedete změnu hesla pro přístup do ISPOP, pak to má vliv i na připojení do SEPNO a tím pádem je potřeba provést úpravu v nastavení v programu EVI 8 (případně SKLAD Odpadů 8).

 

Informace na stránkách ISPOP ke změně hesla (rok 2019)

Přihlášení do systému ISPOP

V souvislosti s nařízením o kybernetické bezpečnosti dochází v systému ISPOP k postupným změnám týkajících se přihlašovacích údajů.

První se týká platnosti automaticky zasílaných hesel, druhá se týká validity hesel již existujících uživatelů.

1. Platnost zasílaných hesel

Přihlašovací údaje získané na základě:

  • nové registrace subjektu,
  • přidání nového uživatele,
  • vygenerování nového hesla

jsou tvořeny přihlašovacím jménem (loginem) a jednorázovým, časově omezeným heslem. Po prvním přihlášení do sekce MŮJ ÚČET bude uživatel automaticky vyzván ke změně hesla.

2. Validita hesel již existujících uživatelů

Všem existujícím uživatelům, kteří mají aktuálně nevyhovující heslo, se při přihlášení do MŮJ ÚČET zobrazí informace o platnosti stávajícího hesla (7 dní) – do té doby má uživatel možnost si toto heslo změnit.

 

 

Nové heslo musí obsahovat min. 12 znaků - písmena, číslice a alespoň jedno velké písmeno.

 

Přihlašovací údaje se změněným (vlastním) heslem jsou samozřejmě platné i do navazujících systémů - EnviHELP, HNVO a SEPNO.

   

Informace na stránkách ISPOP ke změně hesla (rok 2021)

Informace pro uživatele s neplatným přihlašovacím heslem

Dne 25. 10. 2021 byla započata emailová kampaň týkající se uživatelů, kteří si od podzimu 2019 nezměnili heslo v ISPOP.

Pokud změna hesla nebude příslušnými uživateli provedena do konce roku 2021, nebudou mít možnost se od roku 2022 do účtu v systémech ISPOP, SEPNO, HNVO, ISOH a některých softwarů 3. stran úspěšně přihlásit.

Postup úpravy

 Nejprve si nastavte nové heslo na stránkách www.ispop.cz, toto heslo následně zapište do programu EVI 8.

  1. spusťte program EVI8

  2. vyberte Parametry programu



  3. klikněte na sekci OLPNOParametry modulu OLPNO




  4. vyberte vlevo sekci Přihlášení do SEPNO
  5. Zadejte nové přihlašovací údaje, otestujte
  6. potvrďte tlačítkem OK (F12)


  • No labels