Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Keď robím priebežnú evidenciu odpadov spätne na základe vážneho lístka alebo FA od napr. zberovej spoločnosti, je potrebné vytvárať aj vznik odpadu?

 

 

Áno je a to v zmysle Vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti č. 366/2015 Z.z. je nutné viesť evidenciu priebežne podľa toho ako odpady vznikajú.

Našich zákazníkov chápeme a chceme im byť nápomocní a preto sme vytvorili funkciu párové dávky - Párové dávky- ENVITA - odpady - pôvodca. Pri správnom nastavení a pomocou funkcie párové dávky softvér na základe dávky odovzdania vytvorí automaticky riadok dávky vzniku, a to pre rôzne kódy činnosti, nielen pre pôvodcov odpadu.