Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Tato kontrola prověřuje, není-li přiložený List č. 5 u provozovny s vyplněným IČZ, IČOB či IČS.

U subjektu typu Obec musí být součástí hlášení i List č. 5. V evidenci Subjektů vyberte Vámi požadovanou provozovnu (modře označenou Obec) a v horní liště vyberte Možnosti -> Parametry subjektu, v levé části vyberte Roční hlášení (příloha č. 20, ...), ČSÚ a v pravé části záložku List č.5. Zde zaškrtněte Obec ohlašuje údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady.

Je-li List č. 5 přiložený, nesmí být hlášení podáváno za provozovnu s vyplněným kódem IČZ (CZ…..), IČOB (CO…..) nebo IČS (CS…..).

Doporučení:

Pokud ohlašujete za subjekt typu Obec, pak zaškrtněte údaj „Obec ohlašuje údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady“, který najdete v parametrech subjektu v sekci Roční hlášení na záložce List č. 5. Můžete mít vyplněno IČP dle RŽP nebo Interní IČP (nikoliv IČZ, IČOB nebo IČS).

Příklad:

Špatně vyplněný subjekt obsahující IČZ