Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pokud se po aktualizaci RES 8/2018 zobrazuje na úvodní obrazovce EVI "RES není dostupný" nebo "Cesta k RES není platná", pak není pravděpodobně správně provedena odpovídající aktualizace databáze RES Plus.

V případě, že jste již provedli převod Firebird na verzi 3, je třeba stáhnout aktualizaci RES pro Firebird verze 3.

 

Pokud již byla provedena aktualizace RES 8/2018 pro Firebird verze 2.5, ale máte nainstalován Firebird verze 3, objeví se chybové ohlášení na úvodní obrazovce programu - "RES není dostupný" nebo "Cesta k databázi RES není platná".

Pro nápravu postupujte dle návodu níže.

Z odkazu https://www.inisoft.cz/direct/programy/FBPřevodDB.exe si stáhněte převodník databází na verzi Firebird 3. Ukončete všechny spuštěné programy Inisoftu, pokud běží. Spusťte stažený soubor.

  1. Po spuštění klikněte na tl. "Instalovat".

Po rozbalení instalace se zobrazí následují okno:

 

Odškrtněte první volbu "Provést zálohu a obnovu databází" pro DBINI (tyto databáze jsou již převedené na verzi Firebird 3). Naopak ale ponechte zaškrtnutou volbu pro RES.

Pokud není cesta v poli "Cesta k databázím" platná, nastavte pomocí ikony otevřené obálky správnou cestu k databázi RES (soubor RES.idb). Výsledek bude tedy následující:

 Poté klikněte na tlačítko "Spustit". Program provede převod databází. Ty co již budou verze Firebird 3 program přeskočí. Pozor převod trvá obvykle i několik minut (je to dáno velikostí databáze). Po dokončení bude přístupné tlačítko Konec. Stiskem tohoto tlačítka ukončíte převod a   po spuštění SW by již měl být RES funkční.