Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Validace hlášení za lékárnu v ISPOP

Pokud jste provozovatel lékárny, která v rámci odběru léčiv od občanů má v evidenci odpadů dávku BN30 s odpadem 200132 nebo 200131, pak při tvorbě hlášení a validaci vůči ISPOP obdržíte upozornění

 

** Upozornění (nezabraňují podání hlášení)

- Pozor! Přebíráte odpady, měli byste být oprávněnou osobou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a mít přidělené Identifikační číslo zařízení (IČZ).

 

Jedná se o nadbytečné upozornění, které můžete ignorovat, protože hlášení je v pořádku. Nemusíte mít přiděleno žádné identifikační číslo zařízení (IČZ), ale u svého subjektu musíte mít vyplněno IČP - buď přidělené z RŽP nebo Interní (sami si nějaké vytvoříte).

 

Pokud vytváříte a odesíláte na místně příslušný krajský úřad jako provozovatel lékárny čtvrtletně ohlášení evidence odpadu léčiv z domácností dle § 91 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. na formuláři podle přílohy č. 51, pak není nutné tato odebraná léčiva zahrnovat do produkce lékárny pro potřeby podání hlášení do ISPOP.

  • No labels