Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda v odpadech, které se posílají spolu s hlášením za zařízení k ukládání kalů na zemědělskou půdu, nejsou nepovolená katalogová čísla.

Doporučení:

V modulu Zařízení (a tlač. zkontrolujte, že ve Schválených odpadech zařízení podle $14 odst. 2 není jiné katalogové číslo než tato: 190805, 020204, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705.

Příklad:

Po správném zvolení se Vám v pravé tabulce zobrazí Schválené odpady. Zkontrolujte tedy, že se tam nenachází jiné, než je zmíněno výše.