Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Attention Pozor! V případě, že kontrola nebyla provedena, se Vám zobrazí znak vykřičníku ve žlutém trojúhelníku Attention

Toto je zapříčiněno buď špatným napojením databáze RES Plus na program EVI 8, nebo RES Plus nemáte zakoupen. 

Popis:

Tato kontrola ověřuje správnost použití kódů nakládání  xD1, xD5 (x = A, B nebo C), které mohou používat zařízení s uvedenou katalogizací pro skládku v registru zařízení (8.1.0, 8.2.0, 8.3.0 nebo 10.3.0). Pokud se jedná o jiné zařízení (s jiným rozsahem katalogizace), pak není možné tyto kódy nakládání používat.

Doporučení:

Pokud je uveden chybný kód nakládání, pak jej změňte v evidenci Odpadů.

Zkontrolujte, že máte alespoň jednu z těchto katalogizací (8.1.0, 8.2.0, 8.3.0 nebo 10.3.0) uvedenou v registru zařízení. Pro zjištění se v kartě Subjekty postavte na příslušný subjekt a v nabídce RES Plus -> Zobrazit detail zařízení (nebo kláves. zkratku Ctrl + F6).

Příklad:

V tabulce jako je níže uvedená zkontrolujte, že se nachází jedno z katalogizace (8.1.0, 8.2.0, 8.3.0 nebo 10.3.0).