Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V programu SKLAD Odpadů 8 je možné definovat různé sazby DPH pro různé odpady i pro různé partnery. Vlastní pravidla si můžete určit v číselníku odpadů, v levém horním menu Odpad > Pravidla pro určení sazby DPH. V nově otevřeném okně můžete založit libovolný počet pravidel a měnit jejich pořadí.

 

Nové pravidlo definujete snadno: zvolíte pro jaké odpady se má změněný režim uplatňovat, pro jakého partnera a při jakých pohybech. Dále samozřejmě definujete typ sazby.