Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Označení IČZ (přiděleno konkrétnímu zařízení krajským úřadem), IČOB (přiděleno obchodníkovi s odpady krajským úřadem), IČS (přiděleno skladu odpadů původce krajským úřadem) a IČP (přiděleno v živnostenském rejstříku) lze evidovat u každého subjektu. Přímo v Číselníku subjektů při založení či úpravě subjektu je možné tyto údaje vyplnit. V případě, že se provozovna nachází na stejné adrese jako sídlo, je možné přiřadit identifikátor přímo k sídlu. Sídlo se poté bude chovat jako tzv. provozovna na adrese sídla. Tuto variantu však, kromě IČP, nedoporučujeme a to z důvodu problémů při zasílání hlášení do ISPOPu.

Máte-li již na subjektu typu sídlo evidované nějaké skladové pohyby, můžete pro převod subjektu na typ provoz použít automatické operace Subjekt > Ostatní operace > Převod sídla na provozovnu.

IČZ, IČOB a IČS uvedená u Vašich provozoven budou tisknuta na tiskové sestavy, kde je tento údaj nutné uvádět.