Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Pokud je ohlašující provozovna zapojena do systému obce, pak musí být v hlášení uveden seznam kódů komunálních odpadů, se kterými je do systému zapojena.

Doporučení:

Odpady lze vybrat ze seznamu v evidenci Subjektů v menu Možnosti -> Parametry subjektu (nebo tlačítkem ), v levé části okna sekce Roční hlášení. V pravé části ona na záložce List č.1 máte zvolenu volbu Provozovna v systému sběru komunálu. V takovém případě je přístupné tlačítko Vybrané komunální odpady. Po jeho rozkliknutí se zobrazí okno se seznamem odpadů, které mohou být součástí obecního systému nakládání s komunálním odpadem. Postupným zaškrtáváním jednotlivých kódů bude vytvořen požadovaný seznam a přiložen k hlášení do ISPOP.

Příklad: