Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

U odpadů končících na dvojčíslí „99“ – Odpady jinak blíže neurčené je dle platné legislativy nutné uvést bližší popis odpadu (např. technický nebo běžně užívaný název). V programu se tento popis vyplňuje v položce „Upřesnění názvu odpadu“. Tato kontrola zjišťuje, zda je upřesnění u katalogových čísel xx xx 99 vyplněno.

Doporučení:

Opravu provedete přímo v evidenci Odpadů na kurzorem vybraném záznamu, který je uveden v protokolu o centrální kontrole a to pomocí klávesy F4 (nebo ikony )

V editačním okně Dávky odpadu doplňte upřesnění názvu odpadu pomocí číselníku .

Příklad:

V číselníku Upřesnění názvu odpadu se napřed musí vložit nový záznam. Ten obsahuje katalogové číslo odpadu, kategorii a upřesňující text.


Následně je možné pomocí tohoto číselníku doplnit text na dávku odpadu s katalogovým číslem xx xx 99.

Upřesnění lze vyplnit i u ostatních katalogových čísel odpadů např. pro vlastní rozčlenění jednoho druhu odpadu na více interních druhů. Do ročního hlášení se však použije pouze upřesnění odpadů končících na dvojčíslí „99“.