Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section

 

 

Column
width40%

Program umožňuje skopírovať text jednej vybranej bunky alebo celý riadok s hlavičkou do schránky. 

Kópia jednej bunky

Kliknite na bunku, ktorú potrebuje skopírovať a pomocou pravého tlačidla myši -> Kopírovať -> Obsah bunky (alebo kláv. skratkou Ctrl + C) sa skopíruje vybraná bunka. Tento text sa chová v externých editoroch ako klasický text. 

Kópia celého riadku

Kliknite kamkoľvek na požadovaný riadok a pomocou pravého tlačidla myši -> Kopírovať -> Celý riadok + hlavička sa skopíruje vybraný riadok vrátane jeho hlavičky. Dáta z celého riadku sa v externých editoroch správajú ako tabuľka. Napríklad do Excelu sa vložia do rôznych buniek, do Wordu vložia novú celú tabuľku.

 

Warning
titleUpozornění

Program umožňuje skopírovať iba jeden riadok 

 

 

 

 

 

Column

Image RemovedImage AddedUkážka kopírovanie

 

 

...