Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Verzia prehľadu

Ak sa v ľavom hornom rohu prehľadu objavil červený výkričník, znamená to, že verzia rozloženia prehľadu nie je aktuálna. V takom prípade stačí prehľad zatvoriť a znovu otvoriť.

Přidat a odebrat sloupce

Každý prehľad umožňuje zobraziť alebo skryť stĺpce. Kliknutím pravým tlačidlom myši na názov stĺpca sa zobrazí kontextová ponuka, ktorá obsahuje možnosť Vlastné nastavenie stĺpcov.

Zobrazí sa malá tabuľka so zoznamom skrytých stĺpcov. Pomocou ťahu myši si ho môžete ľubovoľne pridať medzi akékoľvek už zobrazené stĺpce.
Odobrať stĺpce môžete rovnakým pohybom myši zo zobrazených stĺpcov do tabuľky skrytých alebo pomocou možnosti Odstráň tento stĺpec

Duplikovať okno 

  • v rámci práce v ENVITA oceníte pridanie tejto funkcie či už  pri module Odpady alebo v module Sklad a Obchod, kde vyvolaním tejto funkcie je možné mať otvorené viaceré karty
  • vyvoláte ju pravým kliknutím myši na danom okne, ktoré si želáte duplikovať:

Predvolený vzhľad

  • obnoví vzhľad formulára do východzieho nastavenia 

Farba formulára a popis

  • pri duplikovanom okne je možné zmeniť si farbu formulára a rozlíšiť okná aj vizuálne
  • alebo zmeniť popis aby okrem farby sa okno rozlišovalo od pôvodného aj slovne


Usporiadanie formuláru

  • v prípade potreby mať otvorené duplikované okno na samostatnom okne je možné potiahnutím myši na danom okne posunúť okno v zobrazených smeroch:

Radenie stĺpcov

 

Pri všetkých prehľadoch v programe (číselníky, jednotlivé agendy) je možné využívať radenie stĺpcov. Kliknutím na názov stĺpca sa vykoná vzostupné alebo zostupné radenie. Pre lepšiu prehľadnosť sa daný stĺpec farebne zvýrazní a objaví sa na ňom šípka, ktorá symbolizuje vzostupné alebo zostupné radenie.

Obnovenie prehľadu do predvoleného rozloženia

 

Obnovenie prehľadu do predvoleného rozloženia je možné dvoma spôsobmi.

Kliknutím pravým tlačidlom myši do vlastného prehľadu s dátami sa zobrazí kontextová ponuka, ktorá umožní vrátiť rozloženie do východzieho rozloženia.

Obnovenie rozloženia


 

Kliknutím pravým tlačidlom myši na názov stĺpca sa zobrazí kontextová ponuka, ktorá obsahuje možnosť obnoviť predvolené rozloženia prehľadu.

Obnovenie rozloženia

 

Ďalšie možnosti kontextovej ponuky

 

Kliknutím pravým tlačidlom myši na názov stĺpca sa zobrazí kontextová ponuka, ktorá umožňuje ďalšie prispôsobenie prehľadu.

 

názov funkciepopis funkcie
Triediť vzostupnezoradí vybraný stĺpec vzostupne
Triediť zostupnezoradí vybraný stĺpec zostupne
Zrušiť triedeniezruší zoradenie vo všetkých stĺpcoch
Zoskupiť podľa tohto poľa

zoskupí všetky záznamy podľa vybraného stĺpca

Zobraziť skupinu podľa schránkyzoskupí všetky záznamy podľa vybraných stĺpcov
Odstráň tento stĺpecodoberie vybraný stĺpec z prehľadu
Vlastné nastavenie stĺpcovumožňuje pridať ďalšie stĺpce do prehľadu
Automatická veľkosťzmenší alebo zväčší vybraný stĺpec podľa veľkosti dát
Automatická veľkosť (všetky stĺpce)zmenší alebo zväčší stĺpce v celom prehľade podľa veľkosti dát
Zrušiť filterzruší použité filtrovanie v danom stĺpci
Editovať filtervstup do editácie filtra, viac tu - kombinované filtrovanie
Zobraziť / Skryť panel hľadaniazobrazí alebo skryje panel hľadanie
Zobraziť / Skryť riadok automatického filtrazobrazí alebo skryje panel automatického filtrovania, viac tu - jednoduché filtrovanie
Obnoviť rozloženieobnoví rozloženie prehľadu do predvoleného nastavenia

Kopie buněk a řádků

 

 

Program umožňuje skopírovať text jednej vybranej bunky alebo celý riadok do schránky. 

Kópia jednej bunky

Kliknite na bunku, ktorú potrebuje skopírovať a pomocou pravého tlačidla myši -> Kopírovať -> Obsah bunky (alebo kláv. skratkou Ctrl + C) sa skopíruje vybraná bunka. Tento text sa chová v externých editoroch ako klasický text. 

Kópia celého riadku

Kliknite kamkoľvek na požadovaný riadok a pomocou pravého tlačidla myši -> Kopírovať -> Celý riadok (+ záhlavie) sa skopíruje vybraný riadok (vrátane jeho hlavičky). Dáta z celého riadku sa v externých editoroch správajú ako tabuľka. Napríklad do Excelu sa vložia do rôznych buniek, do Wordu vložia novú celú tabuľku.

 

Upozornění

Program umožňuje skopírovať iba jeden riadok 

 

 

 

 

 

Ukážka kopírovanie

 

 

Export zobrazeného prehľadu do Excelu

V programe je možné urobiť export zobrazeného prehľadu do tabuľkového dokumentu formátu Excel (*.xlsx). 

Ako urobiť export

Pravým kliknutím myši na dáta v zobrazenom prehľade sa otvorí kontextová ponuka umožňujúca urobiť export dát do Excelu. Následne je možné vybrať umiestnenie uloženia súboru alebo zmeniť jeho názov.

Čo je možné exportovať

Export do Excelu je možné urobiť nad akýmkoľvek zobrazeným prehľadom. Do exportu se bude vždy aplikovať aktuálne rozloženie stĺpcov, vybraného obdobia a filtrovaného obsahu. To znamená: čo vidím, to sa exportuje.

Predvolená aplikácia pre otvorenie dokumentu

Ak máte inú predvolenú aplikáciu pre spustenie tabuľkových dokumentov, tak se dokument otvorí v tejto aplikácii.

Ukážka tvorby exportu

Filtrovanie zobrazených dát v prehľadoch

Jednoduché filtrovanie


Jednoduché filtrovanie zobrazených dát je možné pomocou prvého riadku v prehľade. Stačí napísať do príslušnej kolónky čo sa má filtrovať. Dá sa kombinovať filtrovanie vo viacerých stĺpcoch. Toto filtrovanie sa dá použiť všade, kde je zobrazený tento prvý riadok pre filtrovanie.

Jednoduché filtrovanie

Zmena spôsobu vyhľadávania jednoduchého filtrovania


Kliknutím ľavým tlačidlom myši na písmena ABC v riadku filtrovanie umožňuje otvoriť ponuku, kde je možné zmeniť spôsob vyhľadávania . Táto zmena sa uloží a je k dispozícii pri ďalšom otvorení daného prehľadu alebo spustení programu.

Napríklad:

  • začíná s
  • obsahuje
  • rovná sa

Zmena spôsobu vyhľadávania jednoduchého filtrovania

 Kombinované filtrovanie


Zložitejšie filtrovanie sa sprístupní hneď potom, čo sa začne filtrovať podľa jednej hodnoty. V pravom spodnom rohu prehľadu sa objaví možnosť upraviť filter. Po kliknutí na túto voľbu sa otvorí detail nastavenia filtrovania.

Kombinované filtrovanie

Detailné filtrovanie


V detailnom nastavení je možné nastaviť kombináciu neobmedzeného množstva podmienok. Tieto podmienky sa riadia podľa logických operátorov AND, OR, NAND a NOR. Obdobné nastavenie podmienok môžete nájsť napríklad pri filtrovaní doručenej pošty v MS Outlook. 

 

 

 

 

  • No labels