Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 17. 2. 2022

Verze EVI 8.7.6.3 je určena pro verzi databáze DBini 2.3.2. Před aktualizací musíte mít provedenu archivaci dat všech let včetně roku 2020.

Pokud budete vyzváni k registraci produktu, pak využijte způsob on-line pouhým zadáním jména a příjmení uživatele, který s programem pracuje.

Tato verze umožňuje odeslat hlášení do ISPOP za rok 2021.

Přidáno
 • Hlášení do ISPOP - při odesílání hlášení pomocí datové schránky je možné přeskočit validaci (nedoporučujeme)
 • Obecné - při spuštění programu je detekováno, zda operační systém podporuje protokol TLS 1.2, který je využíván pro komunikaci s ISPOP, SEPNO a při on-line registraci produktu. Tento protokol nemusí být zapnut na starších a nepodporovaných systémech Windows. Doporučujeme provést aktualizaci operačního systému alespoň na Windows 10.

Změněno
 • Kontrola MŽP - kontrola ID = 113 rozšířena i na subjekt typu Firma bez IČO
 • Kontrola MŽP - rozsah kontroly ID = 125 upraven i pro uvedení IČOB na sídle
 • Kontrola MŽP - upraveno spouštění kontroly ID = 138, která zablokovala program
 • Kontrola MŽP - opravena kontrola ID = 142 pro zařízení typu mobilní využívání nebo likvidace odpadů
 • Hlášení do ISPOP za provozní celky - opravena tvorba hlášení, pokud je provozní celek obchodník, nebo sklad u původce
 • Hlášení do ISPOP za provozní celky - upraveno načítání přihlašovacích údajů do ISPOP
 • Hlášení ISPOP - v tisku upraven popisek pro označení identifikátoru - rozšířeno o IČOB a IČS
 • IRZ - upraveno plnění povinných položek, aby při tvorbě hlášení nevyskakovala chyba xsd
 • Parametry - upravo zadávání zkratek k subjektům (rychlý zápis subjektu)
 • Sestavy - opraveno spouštění kontrol MŽP před tiskem

 • No labels