Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datum vydání: 30.3.2021

Verze EVI 8.7.5.4 je určena pro verzi databáze DBini 2.2.6.

Přidáno
  • Hlášení ISPOP - zařízení - upraven formát exportu dle Metodického pokynu MŽP
  • EKO-KOM - nový čtvrtletní výkaz v4.2 pro obce
  • Správa uživatelů - možnost napojení na Active Directory

Změněno
  • Import dat - opravena kontrola na formát IČO
  • Kontrola MŽP - opravena kontrola ID = 113 Kontrola jedinečnosti IČZ/IČP + IČZÚJ u partnera v případě použití modulu Provozní celky
  • Kontrola MŽP - opravena kontrola ID = 114 Kontrola na formát osvědčení HNVO
  • Hlášení ISPOP - opravena tvorba hlášení při slučování za označené subjekty s výsledkem na sídlo
  • Hlášení IRZ - opraveno rozpočítávání dávek s kódem nakládání CN3 dle zůstatků v předchozím roce (AN5, BN5, CN5)
  • Hlášení ČSÚ - upraven přepočet hmotnosti v případě katalogového čísla pro kaly